کاربرد گاز نیتروژن در معادن

کاربرد گاز نیتروژن در معادن

بررسی کاربرد گاز نیتروژن در معادن در این بخش به توضیح کاربرد گاز نیتروژن در معادن زیرزمینی میپردازیم. معادن مختلف زیرزمینی وجود دارد , اما در این مطلب به معادنی پرداخته میشود که احتمال انفجار در آنها وجود دارد. مانند معدن زغال سنگ که به سبب خاصیت احتراقی زغال سنگ و وجود ادامه مطلب…

کاربرد نیتروژن در صنعت تولید و نگهداری میوه

کاربرد گاز نیتروژن در صنعت تولید و نگهداری میوه

بررسی کاربرد گاز نیتروژن در صنعت تولید و نگهداری میوه یکی دیگر از کاربرد های وسیع گاز نیتروژن در صنعت تولید و نگهداری میوه است. همانطور که در مباحث پیشین مطرح شد, نیتروژن واریته های بسیار وسیعی در صنایع غذایی و کشاورزی دارد, به طوری که شما میتوانید در یک محیط ادامه مطلب…

کاریرد گاز نیتروژن در چاه های نفتی

کاربرد گاز نیتروژن در چاه های نفت

بررسی کاربرد گاز نیتروژن در چاه های نفت یکی دیگر از کاربرد های گاز نیتروژن در صنعت و صنایع شیمیایی , پتروشیمی و صنایع نفتی است. بعضی از چاه های نفتی بعد از مدتی استفاده کردن فشار اولیه شان افت میکند, برای اینکه بتوانیم نفت را از اعماق زمین به سمت ادامه مطلب…