کاربرد های گاز کربنیک

کاربرد های گاز کربنیک

کربن دی اکسید کاربرد های گاز کربنیک یک گاز ساده ولی پرکاربرد که در طیف وسیعی از صنایع و در تعداد زیادی از ابزارها استفاده می شود. کربن دی اسید یک گاز خنثی، بدون رنگ، بدون بو و بدون مزه است. می تواند به راحتی به مایع یا به جامد ادامه مطلب…

دی اکسید کربن

گاز دی اکسید کربن

دی اکسید کربن – چالش برانگیز ترین گاز بدون شک، کربن دی اکسید شهرت چالش برانگیز ترین گاز را بین گازهای صنعتی به دست آورده است. از هر ده بار نه بار تیتر خبرها می شود البته بیشتر به دلایل اشتباه نه درست. در حال حاضر این گاز در جو ادامه مطلب…