کاربرد های گاز کربنیک

کاربرد های گاز کربنیک

کربن دی اکسید کاربرد های گاز کربنیک یک گاز ساده ولی پرکاربرد که در طیف وسیعی از صنایع و در تعداد زیادی از ابزارها استفاده می شود. کربن دی اسید یک گاز خنثی، بدون رنگ، بدون بو و بدون مزه است. می تواند به راحتی به مایع یا به جامد ادامه مطلب…