کاربرد گاز نیتروژن در پیشگیری از احتراق

کاربرد گاز نیتروژن در پیشگیری از احتراق

معرفی کاربرد گاز نیتروژن در پیشگیری از احتراق معرفی کاربرد گاز نیتروژن در پیشگیری از احتراق است. از آنجایی که نیتروژن باعث خروج اکسیژن از محیط خواهد شد , یکی از عوامل ایجاد آتش و احتراق را از بین خواهد برد و احتمال وقوع آتش و آتش سوزی را به حداقل میرساند. ادامه مطلب…