انفجار نیتروژن مایع

خطر انفجار نیتروژن مایع در این بخش راجع به انفجار نیتروژن مایع صحبت میشود. یکی از خطراتی که نیتروژن مایع دارد محبوس شدن در یک فضای بسته است.چطور این اتفاق ممکن است بیافتد؟ تمام ظروفی که برای نگهداری انواع گازهای مایع , خصوصا گازاکسیژن و نیتروژن استفاده میشود خصوصیات ایمنی مخصوص ادامه مطلب…

عناصر تشکیل دهنده هوا

معرفی عناصر تشکیل دهنده هوا در این قسمت راجع به عناصر تشکیل دهنده هوا ی اطرافمان صحبت میکنم. میدانیم که عمده ترین بخش تشکیل دهنده ی  هوای اطراف ما گاز نیتروژن , اکسیژن است. گاز نیتروژن با حدود ۷۸ درصد یعنی چهار پنجم حجم هوا , بیشترین قسمت آن را ادامه مطلب…

شارژ کپسول گاز نیتروژن طبی

توضیح درباره شارژ کپسول گاز نیتروژن طبی در این قسمت راجع به شارژ کپسول گاز نیتروژن طبی یا ازت طبی برای مصارف طبی و پزشکی با شما صحبت خواهم کرد. وقتی راجع به شارژ کپسول طبی صحبت میشود دقت ها و پارامترهای بیشتری را نسبت به گاز صنعتی باید لحاظ کنیم. به ادامه مطلب…