کاربرد نیتروس اکساید در شتاب خودرو

کاربرد نیتروس اکساید در شتاب خودرو چیست؟ کاربرد نیتروس اکساید در شتاب خودرو: در این قسمت راجع به یکی دیگر از موارد استفاده ی گاز N2O یا نیتروس اکساید ( گاز خنده ) در صنعت اتومبیل صحبت میکنیم.  یکی از موارد استفاده ی گاز N2O  یا نیتروس اکساید در صنایع ادامه مطلب…

گاز بیهوشی – گاز خنده آور

معرفی گاز بیهوشی – N20 – گاز خنده آور در این قسمت راجع به گاز بیهوشی که در اصطلاح به آن N2O  و در بعضی مواقع به آن گاز خنده آور میگویند صحبت میکنم. گاز بیهوشی طی فرآیند های بسیار پیچیده و طولانی که پایه ی تولید آن نیترات آمونیوم است تولید ادامه مطلب…

شارژ کپسول گاز بیهوشی

توضیح درباره نحوه شارژ کپسول گاز بیهوشی N20 در این قسمت راجع به شارژ کپسول گاز بیهوشی N20 یا نیتروس اوکساید که به گاز بیهوشی اطلاق میگردد صحبت خواهیم کرد. گاز بیهوشی معمولا مانند انواع گازهای طبی دیگر به دو صورت میتواند عرضه بشود. در اروپا بیشتر به صورت مایع با ادامه مطلب…

خلوص گاز بیهوشی

توضیح درباره خلوص گاز بیهوشی N20 در این بخش راجع به خلوص گاز بیهوشی N20  که نیتروس اکساید هم به آن گفته میشود صحبت میکنم. همانطور که در قسمت های گذشته گفته شد عمده مصرف آن در بیمارستان ها به عنوان گاز بیهوشی است . خلوصی که در ایران طبق استاندارد ادامه مطلب…