کاربرد گاز نیتروژن در معادن

کاربرد گاز نیتروژن در معادن

بررسی کاربرد گاز نیتروژن در معادن در این بخش به توضیح کاربرد گاز نیتروژن در معادن زیرزمینی میپردازیم. معادن مختلف زیرزمینی وجود دارد , اما در این مطلب به معادنی پرداخته میشود که احتمال انفجار در آنها وجود دارد. مانند معدن زغال سنگ که به سبب خاصیت احتراقی زغال سنگ و وجود ادامه مطلب…