کاربردهای صنعتی گاز نیتروژن

بررسی کاربردهای صنعتی گاز نیتروژن در این بخش راجع به کاربردهای صنعتی گاز نیتروژن در رنج ها , گریدها و خلوص آن صحبت میکنیم. گاز نیتروژن در هوای اطراف ما با ۷۸ درصد بیشترین حجم هوا را اشغال میکند و عنصر بسیار مهمی است. بهترین روش به دست آوردن نیتروژن روش تقطیر ادامه مطلب…