بادکنک هلیومی

متخصصان پزشکی توصیه کردند که از بادکنک های هلیومی استفاده نکنید.

از بادکنک های هلیومی استفاده نکنید بادکنک های پر شده با گاز هلیوم از نظر پزشکان، بیهوده مصرف کردن این گاز است. و توصیه می کنند استفاده از گاز هلیوم برای این نوع مصارف غیرضروری کنار گذاشته شود. در این مقاله می پردازیم به این موضوع که از بادکنک های هلیومی ادامه مطلب…