کاربرد گاز نیتروژن در صنایع شیمیایی ـ حائل گازی

بررسی کاربرد گاز نیتروژن در صنایع شیمیایی ـ حائل گازی در این بخش به یکی دیگر از موارد استفاده از گاز نیتروژن میپردازیم.در انواع کارخانه جات شیمیایی و تولید روغن , چه به صورت محیط بسته و چه در فضای باز, وقتی ترس از انفجار از اختلاط دو گاز وجود دارد, ادامه مطلب…

کاربرد گاز نیتروژن در پالایشگاه ها

کاربرد گاز نیتروژن در پالایشگاه ها

بررسی کاربرد گاز نیتروژن در پالایشگاه ها یکی دیگر از موارد استفاده از گاز نیتروژن در پالایشگاه های تولید نفت , بنزین و سایر مواد نفتی است. وقتی موادی در پالایشگاه تولید میشود , برای انتقال مواد در مسیر های مختلف باید از یک سری مخزن , تانک یا لوله هایی ادامه مطلب…