کاربردهای گاز هلیوم در پزشکی

کاربردهای گاز هلیوم در پزشکی چیست؟ در این بخش راجع به کاربردهای گاز هلیوم در پزشکی اطلاعاتی را ارائه می نماییم. گاز هلیوم در طب معمولا به صورت ترکیبی با گاز اکسیژن استفاده میشود که بیشتر در بیماری های ریوی کاربرد دارد. ترکیبی از گاز هلیوم با گاز اکسیژن وجود ادامه مطلب…

قیمت گاز هلیوم

قیمت گاز هلیوم چگونه تعیین می شود؟ در این قسمت راجع به قیمت گاز هلیوم صحبت میکنیم. گاز هلیوم یکی از گازهای بسیار بسیار نادر در طبیعت است و تولید آن فرآیند بسیار پیچیده ای دارد. چون در هوا مقدار بسیار کمی از این گاز وجود دارد لذا استخراج آن ادامه مطلب…

بادکنک هلیومی

متخصصان پزشکی توصیه کردند که از بادکنک های هلیومی استفاده نکنید.

از بادکنک های هلیومی استفاده نکنید بادکنک های پر شده با گاز هلیوم از نظر پزشکان، بیهوده مصرف کردن این گاز است. و توصیه می کنند استفاده از گاز هلیوم برای این نوع مصارف غیرضروری کنار گذاشته شود. در این مقاله می پردازیم به این موضوع که از بادکنک های هلیومی ادامه مطلب…