معرفی محصولات گازهای ترکیبی

بررسی گازهای ترکیبی یکی دیگر از محصولات پارس استاندارد گاز انواع گازهای ترکیبی هست که در جوش کاری ها استفاده میشه. باز هم در طب گازهای ترکیبی استفاده میشه. مثالی میتونم بزنم : مثلا ترکیبی از گاز co2 با اکسیژن به نام کربوژن استفاده می شوند. موارد استفاده ی دیگری هم ادامه مطلب…