کاربرد گاز نیتروژن در صنایع شیمیایی ـ حائل گازی

بررسی کاربرد گاز نیتروژن در صنایع شیمیایی ـ حائل گازی در این بخش به یکی دیگر از موارد استفاده از گاز نیتروژن میپردازیم.در انواع کارخانه جات شیمیایی و تولید روغن , چه به صورت محیط بسته و چه در فضای باز, وقتی ترس از انفجار از اختلاط دو گاز وجود دارد, ادامه مطلب…