انفجار نیتروژن مایع

خطر انفجار نیتروژن مایع در این بخش راجع به انفجار نیتروژن مایع صحبت میشود. یکی از خطراتی که نیتروژن مایع دارد محبوس شدن در یک فضای بسته است.چطور این اتفاق ممکن است بیافتد؟ تمام ظروفی که برای نگهداری انواع گازهای مایع , خصوصا گازاکسیژن و نیتروژن استفاده میشود خصوصیات ایمنی مخصوص ادامه مطلب…